ADHK, ADKH, SYM: DERSİM KÜLTÜR FESTİVALİNDE BULUŞALIM!

Biz ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) ve bileşenlerimiz ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi), SYM (Sosyalist Gençlik Hareketi) olarak, tüm demokrat, devrimci, yurtsever, farklı dillere, inanҫlara, kültürlere saygılı, doḡanın korunmasından, tam hak eṣitliḡine dayalı halkların kardeṣliḡinden yana olan herkesi, 24-25 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinin REBSTOCKPARK, Am Römerhof 9, 60486 Frankfurt adresinde yapılacak olan Avrupa Dersim Kültür Festivali’ne katılmaya ҫaḡırıyoruz.

Deḡerli Halkımız, sevgili dostlar ve yoldaṣlar,

ADHK (20-05-2019) “Dersim bizimdir! İnancıma, doḡama, kimliḡime, dilime dokunma!” ṣiarı ile düzenlenecek olan 29. Avrupa Dersim Kültür Festivali‘ne katılıp; bu ṣiarın pratikte karṣılık bulabilmesi, Dersim’de elde edilen kazanımların korunup zenginleṣtirilmesi ve nitelikleṣtirilmesine katkı saḡlamalıyız. Emek verilerek yaratılan deḡerlerin, mücadele ile elde edilen kazanımların sahiplenilmesinin bir parҫası olan festivale; güҫlü bir katılım saḡlamalıyız.

Dersimliler, düṣünce, kültür, inanҫ ve etnik farklılıklarına raḡmen, bütün dostlarına kapısını aҫan bir kültüre sahiptir. Bunu, düzenledikleri festivallerde de göstermektedirler. Gelin bu atmosferi birlikte yaṣayalım.

Gelmiṣ-geҫmiṣ bütün faṣist iktidarlarca saldırılara uḡrayan Dersim’i sahiplenmek; dilinin, doḡasının, kimliḡinin korunması mücadelesiyle dayanışma iҫinde veya bir parҫası olmak bir görevdir.

Festival, 24-25 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinin REBSTOCKPARK, Am Römerhof 9, 60486 Frankfurt adresinde gerҫekleṣecektir.

Biz ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) ve bileşenlerimiz ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi), SYM (Sosyalist Gençlik Hareketi) olarak, tüm demokrat, devrimci, yurtsever, farklı dillere, inanҫlara, kültürlere saygılı, doḡanın korunmasından, tam hak eṣitliḡine dayalı halkların kardeṣliḡinden yana olan herkesi, Avrupa Dersim Kültür Festivali’ne katılmaya ҫaḡırıyoruz.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Sosyalist Gençlik Hareketi)

20 Mayıs 2019