ADHK, ADKH ve SYM’den 1 Eylül açıklaması: “Onurlu gerçek barışlar için, devrimci savaşları yükselt!”

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) ve bileşen güçleri olan Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH) ve Sosyalist Gençlik Hareketi (SYM), 1 Eylül Dünya Barış Günü için ortak bir açıklama yaparak barışın “insanlığın yaşamını her gün kapitalist sömürü düzeninin kuşattığı, emperyalist tahakküm ve faşizmin hüküm sürdüğü bugün ki dünya koşullarında, bu gerçeklere göz kapatılarak görülecek tatlı bir rüya değildir” dedi.

‘Kapitalist emperyalist dünyaya karşı sosyalizmin zaferi için mücadele etmeliyiz’

Son 10 yıllık süreçte Kolombiya’dan Türkiye Kuzey Kürdistan’a, İrlanda’dan İspanya’ya kadar öğrenmek isteyenlere muazzam yalın dersler sunduğunu ifade eden ADHK, “insanlığın sınıflara bölünmesiyle ortaya çıkan savaş tehdidinin sonsuza dek ezilen halkların yaşamından süpürülüp atılması, tüm savaşların son bulması için, Kapitalist Emperyalist Dünyaya karşı Sosyalizmin zaferi için mücadele etmeliyiz” diye kaydetti.

Açıklamamın tam metni şu şekilde;

“Bizler ADHK ve bileşen güçleri ADKH ve SYM olarak, 1 Eylül vesilesiyle bir kez daha ONURLU GERÇEK BARIŞLAR İÇİN, DEVRİMCİ SAVAŞLARI YÜKSELT! diyen tarihin zaferler muştulayan görkemli sesine kulak verelim diyoruz. 

1 Eylül 1939’da Alman Nazi Ordusu Polonya’ya saldırarak, milyonlarca insanın ölümüne neden olan 2. Dünya Savaşı’nı başlatmış oldu. Savaşların insanlık tarihi üzerinde ki felakete dayanan sonuçlarını unutmamak ve Barış’ın önemini kolektif hafızada canlı tutmak için, bugün “Dünya Barış Günü” olarak kabul edile geldi. 

Ancak Barış, insanlığın yaşamını her gün kapitalist sömürü düzeninin kuşattığı, emperyalist tahakküm ve faşizmin hüküm sürdüğü bugün ki dünya koşullarında, bu gerçeklere göz kapatılarak görülecek tatlı bir rüya değildir.

Değildir çünkü, sadece Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün silahlanma üzerine hazırladığı geçen yıl sunulan raporda açıklanan rakamlar bile, bu tatlı rüyadan uyanmak için yeterince çıplak uyarı verileri içeriyor. ABD son on yılın en büyük savunma harcamasını 6 kat, AB ülkeleri 4 kat artırmış durumda.”

‘Kapitalizm koşullarında barış asla gerçekleşemez’

“Dolayısıyla, Kapitalist-Emperyalist Dünya’nın tiranları, savaşı hem büyük bir rant ekonomisi hem de sömürü düzeninin devamını sağlayan bir sigorta olarak görüyor. Silah tekellerinin ekonomide en büyük güç sahibi olduğu bu durumda, 1 Eylül Dünya Barış Günü, bütün herkesin üzerinde birleşeceği bir gün asla olamaz. Barış insanlığa son vahşet çağını dayatan kapitalist emperyalist dünyaya karşı birleşik mücadele ile zafer kazanıp, bu dünyayı devrimlerle değiştirecek ezilen halkların insanlığa bir armağanı olabilir ancak. Anti-Kapitalist, Anti-Emperyalist, Anti-Faşist güçlerin, devrimci ve sosyalistlerin Barış anlayışı bu kadar net ve berrak olmak durumundadır. Kapitalizm koşulları altında ezen ile ezilenin üzerinde anlaşacağı bir Barış asla gerçekleşemez. Yaşanan tarih iyi bir okuldur. Son 10 yılın dersleri Kolombiya’dan Türkiye Kuzey Kürdistan’a, İrlanda’dan İspanya’ya kadar öğrenmek isteyenlere muazzam yalın dersler sunmaktadır.” 

‘Sosyalistler onurlu barış savaşçılarıdır’

“Öyleyse Emperyalizm kuşatması altında Barış, Kapitalist cellat devletlerin bıçaklarını bileyeceği bir mola arasından başka bir şey değildir. Varlık koşulları gerçeği, sahtesinden ayırmak ve gerçeklerin önünde durarak sömürü dünyasına kafa tutmak olan devrimci sosyalistler bu durumda barış karşıtı değil, sahtesine karşı kitleleri gerçeği için mücadeleye çağıran gerçek, kalıcı ve onurlu barış savaşçılarıdır. 

İnsanlığın sınıflara bölünmesiyle ortaya çıkan savaş tehdidinin sonsuza dek ezilen halkların yaşamından süpürülüp atılması, tüm savaşların son bulması için, Kapitalist Emperyalist Dünyaya karşı Sosyalizmin zaferi için mücadele etmeliyiz. 

Bizler ADHK ve Bileşen gücleri ADKH ve SYM olarak, 1 Eylül vesilesiyle bir kez daha ONURLU GERÇEK BARIŞLAR IÇIN, DEVRİMCİ SAVAŞLARİ YÜKSELT! diyen tarihin zaferler muştulayan görkemli sesine kulak verelim diyoruz.”