AMFİLERDEN FABRİKALARA GAZZE SOYKIRIMINA KARŞI BARİKATLARA !

Siyonizm, emperyalist-kapitalist sistemin bir parçası olarak, emperyalist çıkarları ve jeopolitik hedefleri desteklemek amacıyla Filistin topraklarını işgal etmekte ve bu işgali derinleştirmektedir. Bu nedenle Siyonist İsrail’in Filistin’deki varlığı, sadece Filistinlilere yönelik bir tehdit değil, tüm dünya halklarının özgürlük ve adalet arayışına karşı bir tehdittir.

Siyonist İsrail yalnızca askeri saldırılarla değil aynı zamanda Gazze’ye uyguladığı gıda-ilaç ambargosu ve su kaynaklarının sistematik olarak yok edilmesi ile de Filistin halkının yaşam hakkını gasp etmektedir. Her gün yağan bombaların altında bir de su, elektrik, gıda ve temel tıbbi malzemelere erişim engellenmekte; dünyanın gözü önünde açıkça bir soykırım suçu işlenmektedir.

İsrail’in son olarak Refah’a başlatmış olduğu saldırı ve Filistin halkının karşılaştığı insani kriz, emperyalist-kapitalist devletlerin ikiyüzlülüğünü de gözler önüne sermektedir. ABD,AB ve İngiltere bu soykırımın askeri ve mali finansmanını sağlarken, İsviçre başta olmak üzere pek çok ülke kendi çıkarlarını korumak adına, soykırıma sessiz kalmakta, İsrail’le ekonomik çıkar ilişkilerine normal bir şekilde devam etmektedirler.

FHKC’nin küresel intifada çağrısının ardından dünya çapında gençlik bu vahşete karşı sokaklara dökülmekte, üniversiteler işgal etmekte, insanlık onurunu savunma çığlıkları yükseltmektedir. İsrail ile akademik işbirliğinin sonlandırılması talebiyle İngiltere’de Sheffield ve Leeds Üniversiteleri, Fransa’da Sciences Po Üniversitesi; İsviçre’de Cenevre, Lozan, Fribourg Üniversiteleri tüm polis saldırılarına rağmen işgal edilmiş ve direniş halen sürmektedir.

Yine Columbia Üniversitesi’nde kurulan çadırlar adeta birer direniş mevzilerine dönüşmüş; kolluk saldırılarında 1600’den fazla öğrenci ve akademisyen gözaltına alınmış, bir çok öğrenci okullarından atılmıştır!

Tüm bu eylemler gençliğin dünya çapında işgali ve emperyalist saldırganlığı protesto etme konusundaki kararlılığını ve cesaretini ortaya koyuyor. Tarih boyunca öğrenci hareketlerinin devrimci dinamiklere nasıl öncülük ettiğini bilen bir hareket olarak, şimdi de gençliğin bu tarihsel misyonunu yerine getirmesi gerekliliğinin altını çiziyoruz!

Biz, Socialist Youth Movement (SYM) olarak, Filistin’e yönelik son İsrail saldırıları karşısında dünya genelinde yükselen üniversite işgallerini coşku ve umutla selamlıyoruz. Bugün, dünya genelindeki üniversitelerde yükselen işgaller, Filistin halkına yönelik zulme karşı enternasyonal dayanışmanın ve kolektif bilincin güçlü bir ifadesidir. Tüm üye ve taraftarlarımızı soykırımcı ve işgalci-yerleşimci İsrail devletine karşı eylemlerde öne çıkmaya ve güçlü bir şekilde dayanışma örgütlemeye çağırıyoruz.

Bu anlamda dünyanın dört bir yanındaki anti faşist, anti kapitalist, devrimci, ilerici gençlik hareketlerini; Filistin halkının yanında saf tutmaya, emperyalizme, kapitalizme ve siyonizme karşı ortak bir cephe oluşturmaya çağırıyoruz. Bu zulme sessiz kalmamak, kolektif bir mücadele yürütmek için, enternasyonal bir koordinasyon platformu kurmanın tam zamanıdır!

Bu platform, gelecek eylem birlikteliklerini örgütlemek adına kritik bir adım olacak. İşçi sınıfının katılımıyla, bu hareket sadece gençlerin değil, tüm işçi, emekçi ve yoksulların sesi olarak yükselmeli. Kapitalist düzenin temellerini sarsacak, emperyalist güçlere meydan okuyacak ve siyonizmin yıkıcı politikalarına karşı duracak gerçek bir güç merkezi inşa etmek zorundayız.

Unutmayalım ki, birleşen halkların karşısında hiçbir zorbalık duramaz. Yarın zaferi kutlamak için bugün hep birlikte mücadele edelim. İlerici, devrimci, anti-emperyalist ve anti-kapitalist gençliği, işçi ve emekçileri bu enternasyonal koordinasyon platformuna katılmaya ve enternasyonal mücadeleyi daha da büyütmeye davet ediyoruz.

Kahrolsun İsrail Siyonizmi!
Her Yer Filistin, Her Yer Direniş!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Socialist Youth Movement