Emeğimize ve Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin 1 Mayısta Alanlara !

1 Mayıs 1886’da Chicago’lu işçilerin 8 saatlik çalışma talebiyle iş bırakmalarının
ve tarihte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün temellerini atmalarının
üstünden 135 yıl geçti. 135 yıldır kapitalizmin işçi sınıfı ve ezilenler üzerinde
saldırıları devam ederken, ezilenlerin sokakları zapt etmesi ve mücadeleyi
büyütmesi de devam etti.


Bu saldırılar Avrupa’da da devam etmektedir. Covid-19’u da bahane eden
egemenler ezilen yığınların karşısına yeni emek gasplarıyla çıkmaktadır. Bu
süreçte sağlık politikaları tamamen aşı pazarını kapma üzerine olan egemenler,
birçok ülkede yetersiz önlemlerden kaynaklı milyonlarca insanın ölümüne yol
açmıştır. Kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda dünyanın pek çok ülkesinde
doğa talanına imza atan Avrupalı sermaye sahipleri, Avrupa’da da doğayı
katletmeye devam ediyor. Kadınların yüzyıllardır mücadelesini verdiği eşit işe
eşit ücret talebi, bugün hala Avrupa’nın bazı ülkelerinde karşılanmış değildir.
Mülteci ve göçmen politikaları ise demokrasi ve insan hakları maskelerinin
altında kapitalizmin en vahşi yüzünün olduğunu göstermektedir.

Irkçı politikalarıyla Avrupa’nın batısına ulaşmayı başarmış mülteciler her geçen gün
yeni saldırı konseptleriyle karşı karşıya kalırken, yolda olanlar ise şiddet,
işkence, gasp ve ölüm gibi insanlık dışı durumlarla karşılaşıyorlar.
Gençler de bu saldırılardan bağımsız ele alınamaz. Avrupa’nın gençlik politikası
ise tamamiyle kendi sömürü sisteminin yeniden tesis ve dizayn edilmesi
üzerinedir. Bu anlamda gençler daha çok erken yaşlarda sistemin çarklarıyla
tanışıp adeta bir makine gibi işlemeye başlıyorlar. Meslek eğitimi adı altında çok
erken yaşlarda emek sömürüsüne maruz bırakılan gençler, bu stresli yaşamı
uyuşturucu, intihar vb. durumlarla çözebileceklerini düşünüyorlar.


Halklarımız ve gençler, çözümsüz değilsiniz; çözüm sosyalizmde, yeni dünya
mücadelesindedir ! Kapitalizmin bu vahşi saldırılarına karşı; 150. yılında Paris
komünlerinden, sarı yeleklilere, Roza’lardan, Las Tesis eylemlerine, 68 gençlik
hareketinden Boğaziçi eylemlerine, İbrahim’lerden, Şahin’lere mücadele devam
ediyor !

1 Mayıs kızıldır, mücadeleyi büyütmenin ve ilerletmenin adıdır. Bu
anlamda bütün gençleri mücadele ruhuyla 1 Mayıs’ta SYM saflarında alanlara
çağırıyoruz.
Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yek Gulan !
Socialist Youth Movement