SOCIALIST YOUTH MOVEMENT (SYM) EGİTİM KAMPI BAŞARI İLE TAMAMLANDI!

(20.12.2021 DEUTSCHLAND)

Sosyalist Gençlik Hareketi eğitim kampı çalışmasını 17-19 Aralık tarihleri arasında Almanya’da başarı ile gerçekleştirdi. 

SYM üye ve taraftarının katıldığı kampın ilk oturumunda tarihsel süreç içerisinde farkındalığın gelişimi ve önemi; sınıfların tarih sahnesindeki seyri ve gençliğin tarihteki rolü üzerine sunum ve tartışmalar gerçekleşti.

Çalışmanın ikinci oturumunda özel olarak Sosyalist Gençlik Hareketi’nin amaç ve politikaları hakkında yapılan sunumun ardından önümüzdeki süreçteki politikaları, gençliğin nasıl  örgütlenmesi üzerine aktif katılımlı, verimli tartışmalar gerçekleştirildi. 

Önümüzdeki dönemde örgütlü duruşunu ve niteliğini geliştirerek daha aktif mücadele kararlılığı ile geleceği kazanılabileceğimizin kararlılığı vurgusu ile kamp başarıyla tamamlandı. 

Sosyalist Gençlik Hareketi