Socialist Youth Movement (SYM) olarak yoldaş gençlik örgütümüz Sosyalist Gençlik Hareketi ile önümüzdeki dönemde daha üst boyutta bir birliktelik ve yoldaşlaşma yakalamanın coşku ve heyacanı ile sizleri yoldaşça selamlıyoruz.

Kaypakkaya geleneğinin gençlik mücadelesi alanında Türkiye ve Kuzey Kürdistan coğrafyasında politik öz nelerinden olan Sosyalist Gençlik Hareketi’nin 13.02.2022 tarihinde yapmış olduğu kurultayı coşku ve heyecanla selamlıyoruz.

Neredeyse 30 yıla varan bir zaman dilimi içerisinde geleneğimiz akademik, demokratik, politik, ekonomik, ezilen ulus ve cins hakları için Yeni Demokrat Gençlik, Partizan Gençlik, Demokratik GençlikHareketi, Sosyalist Öğrenci Hareketi adı altında ile kesintisiz bir mücadele yürütmüştür. Bugün, bu tarihsel birikim ve miras, kurultay ile yeni bir kurumsallaşma perspektifine ulaşmış ve Sosyalist Gençlik Hareketi ilan edilmiştir.

 Ekonomik krizin tüm emekçi sınıfları kasıp kavurduğu,emek hareketiningrevlerle üretimden gelen gücünü tüm baskılara rağmenkullandığı ve hayatı durdurduğu, AKP/MHP faşist bloğunun derinbir yönetememe krizi yaşadığı dönemde, ileri doğru atılandevrimci bir adım olan kurultayı, devrim ve sosyalizm’de ısrarın beyanı olarak görüyoruz.

 “Her şehire bir üniversite” safsatası ile akademik eğitimin bitirildiği ve apart-üniversiteler dönemine geçildiği, khk’larla demokrat aydın ilerici akademisyenlerin üniversitelerle ilişiğinin kesildiği, kayyum rektörlerle üniversitelerin siyasal islamcıların kadro yetiştirme kurumlarına evrildiği, devlet yurtlarının kapatılıp öğrencilerin tarikat yurtlarına mecbur kılındığı koşullarda isyan etmek meşru ve tek çıkar yoldur.

Başta gençlik olmak üzere tüm emekçi sınıflar bugün hiç olmadığı kadar politik bir arayış içerisindedir. Sosyalizm isteği kitlelerin gündeminde yavaş yavaş somut bir talebe dönüşmekte bu ise egemenleri fazlasıyla korkutmaktadır. Sosyalist Gençlik Hareketi böylesi bir politik atmosferde kitleselleşme ve belirleyici bir rol oynamanın potansiyeline ve tarihsel mirasına sahiptir. Halk saflarındaki devrimci, demokrat güçlerle örülecek güçlü ve birleşik mücadele hattına paralel, öz örgütünü inşa eden, kurumsallaştıran, bağımsız siyaset yapma çizgisini oturtan Sosyalist Gençlik Hareketi’nin kısa-orta vade de güçlü bir politik gençlik öznesine dönüşmesinin koşulları fazlasıyla mevcuttur.

Socialist Youth Movement (SYM) olarak yoldaş gençlik örgütümüz Sosyalist Gençlik Hareketi ile önümüzdeki dönemde daha üst boyutta bir birliktelik ve yoldaşlaşma yakalamanın coşku ve heyacanı ile sizleri yoldaşça selamlıyoruz.

Yaşasın Sosyalist Gençlik Hareketi

Yaşasın Socialist Youth Movement

Gençlik Gelecektir, Gelecek Sosyalizm’de…